shopup.com

ดูหน้า

กระเช้าขึ้นที่สูง ( Access Platform )

กระเช้าขึ้นที่สูง ( Access Platform )

กระเช้าขึ้นที่สูง เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงที่สูง โครงสร้างผลิตจากเหล็ก แข็งแรง

สำหรับใช้งานร่วมกับฟอร์คลิฟท์ มีคอกล้อมทั้ง 4 ด้าน (พับเก็บได้) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

 


06 กันยายน 2561

ผู้ชม 906 ครั้ง

Engine by shopup.com