shopup.com

ดูหน้า

ลัง ชุด กว้างยาวเท่ากัน ( Same Size Different Height )

ลัง ชุด กว้างยาวเท่ากัน ( Same Size Different Height )

สามารถใช้ร่วมกันระหว่าง Series เดียวกันได้  วางซ้อนสลับไปมาในชุดเดียวกันได้ เหมาะสำหรับ จัดเก็บวัสดุชิ้นส่วนที่เป็นชุดเดียวกัน  


05 กันยายน 2561

ผู้ชม 616 ครั้ง

Engine by shopup.com